MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna

 

Informacje o firmie

MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000041811
NIP 663-000-20-96
Kapitał Zakładowy w pełni opłacony: 40 033 602,00 PLN
REGON: 290539889

 

Strona internetowa: www.mesko.com.pl
e-mail: [email protected]

 

Rejestr Akcjonariuszy dla MESKO S.A. prowadzi:

Santander Biuro Maklerskie

adres siedziby: 60-198 Poznań, ul. Kolorowa 8

 

Informacje dotyczące wpisu do rejestru akcjonariuszy oraz zbioru najczęściej wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej podmiotu prowadzącego rejestr:

https://www.santander.pl/inwestor/rejestr-akcjonariuszy#rejestr=2

 

Obsługa rejestru akcjonariuszy jest także możliwa w wybranych placówkach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską w zakresie rejestru akcjonariuszy (wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej). Mogą z niej skorzystać przede wszystkim klienci, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego. Przed wizytą w oddziale zachęcamy do kontaktu z ekspertami Biura Maklerskiego, którzy udzielą niezbędnych informacji:

- pod nr telefonu +48 61 856 46 87 (koszt połączenia wg taryfy operatora),

- na adres mailowy: [email protected]

 

Kontakt z Sekcją Nadzoru właścicielskiego i obsługi Akcjonariuszy MESKO S.A.:

- pod nr telefonu: 41 253 63 24, 41 253 63 25,

- na adres mailowy: [email protected]