• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Gwarancja celu

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

12-04-2020

Czy księga akcyjna będzie nadal istnieć?

Po 1 marca 2021 r. księga akcyjna przestanie stanowić podstawę wykonywania uprawnień przez akcjonariuszy. Nie będą w niej dokonywane wpisy. Jej rolę przejmie rejestr akcjonariuszy. Księga akcyjna zostanie zamknięta i zachowana jedynie dla celów dowodowych.

Zobacz więcej
11-04-2020

W jaki sposób oraz od kiedy i do kiedy najpóźniej mogę złożyć dokumenty akcji (odcinki zbiorowe)?

O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, MESKO S.A. poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Zawiadomienie to będzie również określać, jakie dane akcjonariusz będzie musiał podać w celu ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy.

Zobacz więcej
10-04-2020

W jaki sposób będę mógł potwierdzić po 1 marca 2021 r., że przysługują mi akcje?

Jeżeli akcjonariusz chce wykonywać uprawnienia z akcji, powinien wystąpić o wydanie tzw. świadectwa rejestrowego. Zgodnie z art. 3286 § 1 k.s.h., na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).

Zobacz więcej
09-04-2020

Co to jest imienne świadectwo rejestrowe?

Świadectwo rejestrowe jest dokumentem legitymacyjnym, które potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy.

Zobacz więcej