W ramach usług obróbki cieplnej i spawania oferujemy:

 • hartowanie:

do 1000 ° C, (elementy do 1 m długości),odpuszczanie
Powyższe usługi wykonywane są na piecacach próżniowych
VDNT głębinowych
PEGAT 950, (w osłonie argonowej)
PEGAT 1050, (w osłonie argonowej)
zwykłych komorowych POK71.1

 • wyżarzanie,
 • starzenie,

w niskich temperaturach; suszarki SEL13,

 • lutowanie twarde,

(w piecu próżniowym) niewielkie gabarytowo detale, masa wsadu 50 kg

 • cięcie elektryczne,
 • zgrzewanie punktowe,

do grubości 2 mm

 • zgrzewanie,
 • spawanie,

obróbka złączy i konstrukcji spawanych

 • usługi w ramach laboratorium badań nieniszczących,

badania wykonywane przez rentgen Andrex (do 200 kW spoiny)
defektoskop magnetyczny

 • defektoskopluminescencyjno-magnetyczny

Posiadamy certyfikat – Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego
Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
Nr rejestru: L-I-170/10

 • obróbka termoplastyczna,

na wtryskarkach (m.in. UT340)
wyrób różnych elementów plastikowych, np. pokręteł do kuchenek,

 • obróbka termoutwardzalna,

na prasach hydraulicznych temp. 160-260 °C , 0.5m x 0.5 m max

 • produkcja grafitu pirolitycznego;

wytrzymałość 2000 °C