W związku z art. 32c, ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623) jednostka organizacyjna MESKO S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy (do maja 2021 r. włącznie) działalność związana ze stosowaniem aparatów rentgenowskich (defektoskopia rentgenowska) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Jednostka nie stosuje i nie posiada źródeł promieniotwórczych/substancji promieniotwórczych, w związku z czym nie jest możliwe uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska.