MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia  na zaprojektowanie i wykonanie zbiorników wraz z osprzętem, armaturą i instalacjami technologicznymi w ramach tzw. części mokrej instalacji do produkcji elementów spalających się CCC.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1549/2022 - Zaprojektowanie i wykonanie zbiorników wraz z osprzętem, armaturą i instalacjami technologicznymi w ramach tzw. części mokrej instalacji do produkcji elementów spalających się CCC; design and manufacture of tanks with accessories, fittings and process installations being the wet part of the combustible case component manufacturing plant.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.