MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. rozbudowa z przebudową budynku WN-9 na terenie MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1474/2023 - Rozbudowa z przebudową budynku WN-9 na terenie MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania_przetargu – ZZ/064/1568/2023 z dnia 22.12.2023r.