MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej wyposażonej w hydranty 52 ( kategoria obiektu budowlanego XVIII ) w hali produkcyjno-magazynowej w Bolechowie.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1280/2022 - RFI Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej wyposażonej w hydranty 52 ( kategoria obiektu budowlanego XVIII ) w hali produkcyjno-magazynowej w Bolechowie.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.