MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa nowej hali produkcyjnej do montażu i pakowania gotowych wyrobów oznaczonej jako budynek 27C1N wraz z infrastrukturą przyobiektową (...)" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie KP/045/KWZ/211/2023 - „Budowa nowej hali produkcyjnej do montażu i pakowania gotowych wyrobów oznaczonej jako budynek 27C1N wraz z infrastrukturą przyobiektową (...)" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.