MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania -Remont sieci cieplnej dla Zakładu PG-2 w MESKO S.A. Pionki ul. Przemysłowa 13.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/406532/wykonanie-dokumentacji-projektowej-remont-sieci-cieplnej-dla-zakladu-pg-2-w-mesko-s-a-pionki-ul-przemyslowa-13

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Wynik postępowania ( ZZ/064/1378/2023) z dnia 27.10.2023 r.