MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Remont wiaty 500 nr inw. 1047/0030 znajdującej się w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6 w celu przeznaczenia jej na miejsce magazynowania odpadów poprodukcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/965/2023 - Remont wiaty 500 nr inw. 1047/0030 znajdującej się w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6 w celu przeznaczenia jej na miejsce magazynowania odpadów poprodukcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.