MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarki dwuwalcowej równoobrotowej do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych – 2 szt./Delivery of the two-roller roll mill with equal roller speed for MB solventless propellant carpets – 2 pc.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie KP/045/KWZ/162/2023 - Dostawa walcarki dwuwalcowej równoobrotowej do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych – 2 szt./Delivery of the two-roller roll mill with equal roller speed for MB solventless propellant carpets – 2 pc.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.