MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie stanowiska do prasowania pojemników ładunków dodatkowych do moździerza kal.98 mm w Pionkach

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/396128/zaprojektowanie-wykonanie-i-zainstalowanie-stanowiska-do-prasowania-pojemnikow-ladunkow-dodatkowych-do-mozdzierza-kal-98-mm-w-pionkach

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.