MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup, montaż oraz uruchomienie automatu tokarskiego CNC typ TORNOC SWISS NANO lub równoważnego wraz z oprzyrządowaniem oraz uruchomieniem detali.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/396074/zakup-montaz-oraz-uruchomienie-automatu-tokarskiego-cnc-typ-tornoc-swiss-nano-lub-rownowaznego-wraz-z-oprzyrzadowaniem-oraz-uruchomieniem-detali

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.