MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie robót rozbiórkowych w budynku SP-6 zlokalizowanego na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/529/2023 - Roboty rozbiórkowe w budynku SP-6 zlokalizowanego na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wyniki postępowania_przetargu  – ZZ/064/650/2023 z dnia 06.06.2023r.