MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Zakup odnowienia posiadanych licencji oprogramowania AutoCAD LT i AutoCAD Product Design and Manufacturing Collection wraz z zakupem nowych licencji AutoCAD LT i AutoCAD Product Design and Manufacturing Collection" 

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://zakupy.grupapgz.pl/open-preview-auction.html/2048/postepowanie-wstepne-w-sprawie-zakupu-odnowienia-posiadanych-licencji-oprogramowania-autocad-lt-i-autocad-pdmc-wraz-z-zakupem-nowych-licencji-autocad-lt-i-autocad-pdmc

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.