MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie 12 (dwunastu) audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/256/2022 - Wykonanie 12 (dwunastu) audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. oraz wykonanie audytu efektywności modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.