MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie źródła ciepła w nowo budowanym budynku produkcyjnym kowarki na Placu Nr 1 w Skarżysku -Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/385459/wykonanie-zrodla-ciepla-w-nowo-budowanym-budynku-produkcyjnym-kowarki-na-placu-nr-1-w-skarzysku-kamiennej-1

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00