MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie instalacji klimatyzacji parteru i pierwszego piętra Biura Głównego na Placu Nr 1 w MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/384928/wykonanie-instalacji-klimatyzacji-parteru-i-pierwszego-pietra-biura-glownego-na-placu-nr-1-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00