MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie prac związanych z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb badania RTG części i zespołów dla MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 na działce 1/49.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/381139/wykonanie-prac-zwiazanych-z-modernizacja-pomieszczen-dla-potrzeb-badania-rtg-czesci-i-zespolow-dla-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-na-dzialce-1-49-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.