Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
Przyznana podczas XXIV MSPO w Kielcach. 09.09.2016 r.