Tegoroczne XXX jubileuszowe tragi MSPO w Kielcach przyniosły wyróżnienie specjalne w kategorii "Innowacyjny Produkt" w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa 2022 za amunicję precyzyjnego rażenia kal.155 mm do samobieżnej armatohaubicy KRAB i KRYL.