W tym okresie Zakład kilkakrotnie zmienia nazwę. W związku z przystąpieniem przedsiębiorstwa do Zrzeszenia Wytwórców Sprzętu Precyzyjnego w 1975 r. następuje zmiana nazwy firmy na Zakłady Metalowe PREDOM - MESKO. Zarządzeniem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego zmieniono nazwę na Zakłady Metalowe MESKO. W 1988 r. na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu zostaje zmieniona nazwa przedsiębiorstwa na Zakłady Metalowe im. Gen. Władysława Sikorskiego a w 1994 r. na Zakłady Metalowe MESKO S.A.

 

Następuje kolejne przekazanie do użytku nowo wybudowanych obiektów: Hotelu Promień, Klubu Seniora, Klubu PZW i PZŁ a w końcu przekazanie załodze 500 mieszkań funkcyjnych i zakładowych.

 

W 1980 r. w zakładzie powstaje NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczyna się militaryzacja zakładu a rok później następuje zmiana statusu Zakładu na przedsiębiorstwo przemysłu obronnego. W 1994 r. rozpoczyna się restrukturyzacja MESKO obejmująca: przekształcenia organizacyjno - własnościowe, ograniczenie majątku nieprodukcyjnego oraz zatrudnienia, wdrożenie do produkcji nowych wyrobów, zwiększenie sprzedaży, obniżkę kosztów wytwarzania oraz końcowe przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Metalowe MESKO S.A.

 

W nowo powstałych Zakładach Wyrobów Rynkowych rozwija się taśmowa produkcja zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Wprowadza się technologię odlewania elementów na maszynach odlewniczych z gorącą komorą typu WOTAN. Zostaje wyprodukowana 10-cio milionowa oprawa oświetleniowa. Zostają uruchomione 22 nowe wyroby a łącznie jest ich 112. Dotychczasowa produkcja nadal jest utrzymana na wysokim poziomie produkcyjnym. Jednocześnie następuje uruchomienie produkcji elektrycznych kosiarek przydomowych, uruchomienie placówki topienia i rafinacji odpadów technologicznych, produkcji pocisku rakietowego GAD (wersja lotnicza STRZAŁY 2M), który w całości został opracowany przez specjalistów ZM MESKO. Poszerza się asortyment wyrobów cywilnych. Najważniejsze z nich to: kosiarki rotacyjne, przetrząsaczo - zgrabiarki, kosiarki elektryczne i spalinowe, elektryczne maszynki do mięsa, sokowirówki, opiekacze do pizzy, oprawy oświetleniowe sodowe, roboty gastronomiczne dla firmy KREFFT.

 

W tym okresie wdrożone zostają ok. 24 wyroby produkcji specjalnej na potrzeby obronności kraju m.in.: przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM. Podjęte zostają decyzje o nawiązaniu współpracy z firmą RAFAEL w 1996 r. oraz norweskim koncernem NAMMO w 1999 r. w zakresie amunicji średniego kalibru, rakiet niekierowanych i utylizacji zbędnej amunicji.

 

Rok 1999 kończy się powołaniem Zakładu Produkcji Sprzętu AGD MESKO-AGD Sp. z o. o. oraz powstaniem Zakładu Produkcji Opraw Oświetleniowych MESKO-OPRAWY Sp. z o.o.

 

W tym czasie dyrektorem naczelnym ZM MESKO kolejno zostali:

 • inż. Jerzy Klechowski - 1975 r.
 • dr inż. Józef Kubiakowski – 1981 r.
 • mgr inż. Roman Musiał – 1990 r.
 • inż. Stefan Miernik – 1993 r.
 • inż. Andrzej Piątek – 1997 r.
 • mgr inż. Waldemar Skowron – 1999 r.

 

Nagrody i wydarzenia:

 • Nagroda za opracowanie konstrukcji i technologii oraz uruchomienie produkcji elektrycznej maszynki do mięsa JAGA - Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej z okazji Świętokrzyskich Dni Techniki i Wynalazczości w Kielcach;
 • Złoty medal na Targach Dominikańskich w Gdańsku dla robota BARTEK;
 • Zajęcie I miejsca Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji w woj. kieleckim w branży metalowej;
 • Nagroda II stopnia za pracę „Szlifierka automatyczna” oraz opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnej technologii tłoczenia;
 • Złoty medal w Poznaniu za maszynkę do mięsa JAGA z przystawkami;
 • Srebrny medal za sokowirówkę z mikserem i młynkiem;
 • Pierwsza nagroda zespołowa Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki;
 • Wręczenie Orderu Sztandaru Pracy II klasy we współzawodnictwie o tytuł „Przodujący KTiR w kraju”, Zakładowy Ruch Techniki i Racjonalizacji jest na I miejscu w województwie, a IV w Polsce;
 • Nagroda DEFENDER za ofertę wspólnego wyrobu dla potrzeb Polskiej Armii na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach;
 • Nagroda DEFENDER za przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.