Okres maksymalnego zatrudnienia przypada na lata 50 i 60-te XX w., w zakładach pracowało blisko 22 tysiące osób i osiągnięto 5 - cio krotny wzrost produkcji. Pracownicy dojeżdżają z miejscowości oddalonych nawet do 100 km od zakładów. Następuje zmiana nazwy firmy na „Zjednoczone Zakłady Wyrobów Metalowych Zakład nr 2 w Skarżysku".

 

Dużym osiągnięciem załogi jest wykonanie zadań wyznaczonych 3-letnim planem odbudowy i dofinansowaniem 3,5 miliarda zł na budownictwo. Powstają kolejno osiedla: Górna Kolonia, Milica, Stadion Sportowy na Rejowie, przychodnia specjalistyczna w Zakładowym Ośrodku Leczniczo - Zapobiegawczym, Zakładowy Dom Kultury im. Leopolda Staffa, Przyzakładowa Szkoła Zawodowa, zmodernizowany Zakładowy Ośrodek Sportu i Wypoczynku na Rejowie i Dom Wczasowo -Sanatoryjny w Kołobrzegu.

 

Rusza „Głos Metalowca" pierwsza gazeta poruszająca istotne problemy załogi i zakładu, a rok później gazeta zakładowa „Nasze Słowo”. Ustanawia się na wniosek Rady Robotniczej i Rady Zakładowej honorową odznakę „Za zasługi i długoletnią pracę w ZM". Powstaje biuro techniczne do spraw krosien i zakładowe Biuro Projektowo - Technologiczne oraz zostaje opracowana dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna rowerów NIMFA, OLIMP oraz EROS.

 

Oferta produktowa poszerza się o tokarki zegarmistrzowskie, silniki spalinowe do rowerów, maszyny do liczenia, przyczepy samochodowe, krosna wg. licencji firmy Sauer (Szwajcaria). Rusza taśma montażu opraw oświetleniowych - co stało się początkiem produkcji wieloseryjnej i montażu opraw rtęciowych. Dyrekcja podpisuje umowę licencyjną z firmą Meccanica Nouva w Bolonii na produkcję automatów szlifierskich. Produkcja odnotowuje 1000 rower TURYSTA i prototypową partię przyczep MALWA konstrukcji zakładowej.

 

Zostaje wprowadzona nowa technologia odlewnictwa pod ciśnieniem. Podpisano w Stuttgarcie porozumienia z firmą G. Bauknecht o wieloletniej współpracy kooperacyjnej w produkcji wieloczynnościowych robotów kuchennych. Rozpoczyna się taśmowa produkcja zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w nowo powstałych Zakładach Wyrobów Rynkowych.  

 

Kierownictwo firmy przekazano kolejno:

  • mgr inż. Stanisławowi Jarzębińskiemu,
  • inż. Stanisławowi Snopkowi,
  • inż. Marianowi Błońskiemu,
  • mgr inż. Eugeniuszowi Filipczykowi,
  • inż. Romanowi Kobusowi. 

 

Nagrody i wydarzenia:

  • Po raz pierwszy Zakłady biorą udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich; 
  • Nagroda I miejsca w Polsce w rozwoju racjonalizacji (2070 projektów);
  • Znak jakości „1” dla kosiarki konnej uzyskany w 1968 r.