Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 września 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 września 2022 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez MESKO S.A. 11.037 akcji spółki pod firmą Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach.  
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.