Ogłoszenie o powyższej treści zostało zamieszczone w MSiG numer 247/2021 (6392) z 22 grudnia 2021 r., pozycja 79419.

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r. Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122, niniejszym dokonuje uzupełnienia ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 stycznia 2021 r., o godz. 1100, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie, o treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Pełna treść ogłoszenia >>>