MESKO S.A. informuje, że w dniach od 2 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. włącznie, nastąpi przerwa w pracy MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W związku z tym nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa akcjonariuszy (dematerializacja i inne czynności), a także nieczynna będzie kasa wypłacająca zaległe dywidendy.


W związku z powyższym uprzejmie proszę o zaplanowanie załatwiania spraw związanych z akcjami MESKO S.A. w sposób uwzględniający przerwę urlopową, o której mowa wyżej.