Zarząd MESKO S.A. informuje, że w dniu 09.01.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 108 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018.

 

Ogłoszenie niniejszej treści ukazało się w dniu 16 stycznia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2020 pod poz. 23333.