Zarząd MESKO S.A. przypomina, że zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MESKO S.A. podjętą w dniu 21 lipca 2023 r.:

  1. Dywidenda za 2022 r. przypadająca na jedną akcję wyniosła 37 groszy brutto.
  2. Wypłata na rachunki bankowe akcjonariuszy została zrealizowana (w kwotach netto dla akcjonariuszy indywidualnych) przez Biuro Maklerskie Santander w dniu 21 września 2023 r.
  3. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy były osoby i podmioty ujawnione w rejestrze akcjonariuszy w dniu 21 lipca 2023 r.

 

Wypłata nie była realizowana:

  • dla akcjonariuszy, którzy nie podali numeru rachunku bankowego, zamknęli rachunek lub podali rachunek błędny,
  • w przypadku braku ustanowionego wspólnego przedstawiciela akcjonariuszy (dla akcji stanowiących współwłasność).

 

W związku z powyższym:

  1. MESKO S.A. stawia do dyspozycji uprawnionych akcjonariuszy niewypłacone dywidendy za rok 2022 w kasie Spółki (Biuro Główne przy ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna).
  2. Akcjonariusze zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości odebrania dywidend.
  3. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 41 253 63 25 (obsługa akcjonariuszy) lub 41 253 64 04 (kasa Spółki).