MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r. Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, postanawia dokonać sprostowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, w ten sposób, że punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

 

Ogłoszenie o powyższej treści zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2024 z dnia 22 maja 2024 r., pod poz. 25168.