W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na celu sprawną obsługę Akcjonariuszy z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, wprowadza się następujące zasady:

  • w pierwszej kolejności obsługiwani będą Akcjonariusze, którzy umówili się na konkretny dzień i godzinę,
  • osoby nieumówione będą obsługiwane w dalszej kolejności.


W celu umówienia się w sprawie dematerializacji akcji (lub innych czynności związanych z akcjami MESKO S.A.) prosimy o kontakt pod nr tel. 041 253 63 24 lub 041 253 63 25.
Przypominamy, że:

  • wejście na teren MESKO S.A. następuje wyłącznie za zgodą pracownika ochrony,
  • do budynku Biura Głównego należy wejść drzwiami głównymi i zarejestrować się na recepcji,
  • obsługa akcjonariuszy jest prowadzona w pokoju nr 73 (parter; pracownicy recepcji wskażą drogę),
  • wyjście z budynku następuje tą samą drogą,
  • dematerializacji akcji można dokonać również korespondencyjnie,
  • obsługa Akcjonariuszy odbywa się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00.


Bliższych informacji udzielają pracownicy MESKO S.A. pod wskazanymi wyżej numerami telefonów. Są one dostępne także na stronie internetowej MESKO S.A. pod adresem:
https://mesko.com.pl/dla-akcjonariuszy/informacje-dla-akcjonariuszy