Spółka MESKO S.A. informuje, że w dniach: od 28 do 31 grudnia 2020 r. oraz 4, 5, 7 i 8 stycznia 2021 r. dematerializacja akcji będzie odbywać się jak w zwykłe dni robocze.
Będą również przyjmowane pisemne wnioski w innych sprawach z zakresu obsługi akcjonariuszy.
Akcjonariusze chcący zgłosić się do Spółki osobiście są proszeni o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 41 253 63 24 lub 41 253 63 25.

 

W dalszym ciągu zawieszona jest gotówkowa wypłata dywidendy w kasie MESKO za rok 2020 r. i lata poprzednie.
Możliwa jest natomiast wypłata po podaniu przez akcjonariusza rachunku bankowego.