Niniejszym informuję, że wobec przedłużenia do dnia 25 kwietnia obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemiologicznego, do dnia 23 kwietnia 2021 r. włącznie nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa akcjonariuszy (dematerializacja i inne czynności) w pokoju nr 73 Biura Głównego, a także nieczynna będzie kasa wypłacająca zaległe dywidendy.

 

Osoby umówione przed wyżej wskazanym dniem proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 41 253 63 24 w celu ponownego ustalenia terminu.