W związku ze znaczącym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Akcjonariuszy oraz Pracowników MESKO S.A., wypłata dywidendy w Kasie Spółki nie będzie realizowana począwszy od dnia 19.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.
W dalszym ciągu natomiast realizowane będą wypłaty bezgotówkowe.
Wobec powyższego prosimy Akcjonariuszy o przekazanie aktualnych numerów rachunków bankowych. Można tego dokonać korespondencyjnie przesyłając stosowne zawiadomienie na adres:
MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna.

 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje umożliwiające identyfikację Akcjonariusza, w tym nr PESEL, nr dowodu osobistego, serię i numery akcji, których właścicielem jest Akcjonariusz.


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 41 253 62 34 oraz pozyskiwania bieżących informacji dla Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://mesko.com.pl/dla-akcjonariuszy/informacje-dla-akcjonariuszy

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zapraszamy Akcjonariuszy do wizyty w MESKO S.A. natychmiast po złagodzeniu restrykcji dotyczących pandemii.