Zarząd MESKO S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki XI kadencji została powołana w następującym składzie:
 

  • Beata Bronny
  • Monika Rybicka
  • Daniel Słowik
  • Roman Fiszer
  • Jan Przeniesławski
  • Ernest Skwarek
  • Michał Kępas
  • Patryk Gruchała