Zarząd MESKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki X kadencji (rozpoczętej w dniu 17.07.2020 r.) funkcjonuje od dnia 12 maja 2021 r. w następującym składzie:

  • Mariusz Kuźma,
  • Piotr Czesław Ziubroniewicz,
  • Robert Bury (oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)
  • Karolina Pietrzyk,
  • Tomasz Sieczka,
  • Paweł Stanik,
  • Henryk Łabędź,
  • Tomasz Snażyk