Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 października 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 października 2021 r., godz. 11.00, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.11.2017 r. zmienionej Uchwalą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.03.2021 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym numer 195/2021 (6340) z 7 października 2021 r., pod pozycją 62816.