Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 lipca 2024 r., o godz. 1100, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 5 lipca 2024 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r., pod poz. 28378.