Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane pierwotnie na 20 kwietnia 2024 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r., z porządkiem obrad opublikowanym w MSiG nr 61/2024 z dnia 26 marca 2024 r., pod poz. 14802. Miejsce odbycia Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu NWZ zostało opublikowane w MSiG nr 66/2024 z 3.04.2024 r., pod poz. 16053.