Zarząd MESKO S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki X kadencji (rozpoczętej w dniu 17.07.2020 r.) funkcjonuje od dnia 3 lutego 2021 r. w następującym składzie:

  • Mariusz Kuźma,
  • Piotr Czesław Ziubroniewicz,
  • Robert Bury,
  • Karolina Pietrzyk,
  • Tomasz Sieczka,
  • Paweł Stanik,
  • Piotr Woyke,
  • Tomasz Snażyk