Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122 informuje o  zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 25 października 2023 r. o godz. 1100 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 stycznia 2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2023 (6841) z 2 października 2023 r., poz. 46956.