MESKO Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. ze składu Zarządu Spółki został odwołany Pan Gabriel Nowina Konopka.