MESKO Spółka Akcyjna informuje, że po 1 marca 2021 r. proces dematerializacji akcji jest kontynuowany.
Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) straciły moc prawną z dniem 1 marca 2021 r., jednak zachowują moc dowodową aż do marca 2026 r. i w szczególności podlegają złożeniu w Spółce dla celów dematerializacji (na dotychczasowych zasadach), w tym: następczego ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższym dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nadal będzie można dematerializować (na dotychczasowych zasadach).


Przypominamy, że ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy jest warunkiem wykonywania uprawnień z akcji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 253 6324.