Zbycie części akcji przysługujących akcjonariuszowi jest możliwe.


Od dnia 1 marca 2021 r., z uwagi na dematerializację akcji, dla zbycia części akcji wystarczające będzie wskazanie numerów zbywalnych akcji w umowie zbycia.