Tak, przewiduje to procedura Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A.