Nie. Akcje nadal będą istnieć, w takiej liczbie, o takiej wartości nominalnej, z takimi uprawnieniami jak dotychczas. Utrata mocy prawnej dotyczy tylko dokumentu akcji (odcinka zbiorowego). Dokumenty te zostaną zastąpione wpisem w rejestrze akcjonariuszy.