Po 1 marca 2021 r. księga akcyjna przestanie stanowić podstawę wykonywania uprawnień przez akcjonariuszy. Nie będą w niej dokonywane wpisy. Jej rolę przejmie rejestr akcjonariuszy. Księga akcyjna zostanie zamknięta i zachowana jedynie dla celów dowodowych.