Oczywiście. Będzie to nawet prostsze niż obecnie, gdyż wobec utraty mocy odcinków zbiorowych nie będzie konieczne dokonywanie wymiany odcinka zbiorowego na dwa lub większą ich liczbę, żeby dokonać częściowego zbycia.
Podkreślić należy, że w przypadku współuprawnienia z akcji sprzedaży lub darowizny części akcji muszą dokonać wszyscy współuprawnieni (działający ewentualnie przez jednego pełnomocnika). Współuprawniony nie może sprzedać samodzielnie tej części akcji, jaka matematycznie wynika z jego udziału we współwłasności.