Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) podlegają złożeniu w Spółce, od dnia pierwszego wezwania do składania. MESKO S.A. wyda akcjonariuszowi pokwitowanie złożenia dokumentów (pokwitowanie to będzie miało charakter tylko dowodowy, nie stanowi ono podstawy wykonywania uprawnień i zbywania akcji). Po złożeniu dokumentów Spółka dokona na nich adnotacji o pozbawieniu ich mocy prawnej.

 

Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) utracą moc prawną z dniem 1 marca 2021 r. Dotyczy to także dokumentów, które nie zostały złożone w Spółce. Po dniu 1 marca 2021 r. dokumenty te nadal można jednak składać w Spółce w celu uzyskania wpisu do rejestru akcjonariuszy – ostatecznym terminem na złożenie tych dokumentów jest 1 marca 2026 r.