17 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza MESKO S.A. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu, Dyrektora Grupy Amunicyjno-Rakietowej Elżbietę Śreniawską i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Marcinowi Ożógowi – Członkowi Zarządu Spółki.

 

Decyzją Rady Nadzorczej MESKO S.A. z dniem 20 czerwca 2024 r. został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu ds. Rozwoju dr inż. Przemysław Kowalczuk.