11 października w Nowej Dębie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym MESKO S.A. zawarły szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego o łącznej wartości ponad miliarda złotych.

 

Wśród podpisanych dokumentów jest aneks do umowy na dostawy 120 mm amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej dla moździerzy samobieżnych Rak. Przedmiotem aneksu, do obecnie realizowanej umowy z dnia 29 kwietnia 2021 r., jest kolejne zwiększenie dostaw amunicji Rak-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych dla Sił Zbrojnych RP.

 

Powyższa umowa, zawarta w 2021 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a konsorcjum PGZ-Rak Amunicja w składzie PGZ S.A., ZM DEZAMET S.A., MESKO S.A. i ZCH NITRO-CHEM S.A., obejmowała pozyskanie odłamkowo-burzącej amunicji moździerzowej w latach 2022-2024 za kwotę ok. 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe kilkanaście tysięcy sztuk amunicji Rak-HE-1, bez zmiany terminu dostaw.

 

W ramach aneksowanej obecnie umowy Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. dostarczyły już kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. W swoim portfolio przedsiębiorstwo ma nie tylko amunicję 120 mm, ale także amunicję różnych typów i kalibrów od 40 mm do 155 mm oraz zapalniki i granaty. Spółka należy do domeny amunicyjnej PGZ, którą tworzą także MESKO S.A., ZCH NITRO-CHEM S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT sp. z o.o.

 

Dzięki podpisanym w Nowej Dębie umowom do jednostek Wojska Polskiego trafi nowoczesny sprzęt oraz środki bojowe.